Zawód mediator

Home  >>  Zawód mediator

Dominika Błażewicz

– mediator w sprawach cywilnych (gospodarczych, pracowniczych i indywidualnych), absolwentka wydziału psychologii społecznej na Uniwersytecie w Opolu oraz Uniwersytetu Śląskiego na wydziale zarządzanie zasobami ludzkimi. Specjalista z 8-letnim doświadczeniem zawodowym z zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze sprzedażowym, finansowym i automotive. Coach i trener umiejętności interpersonalnych, specjalista w zarządzaniu zmianą.
Od 2012 roku wpisana do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do prowadzenia postępowań mediacyjnych w sprawach karnych dorosłych i dla nieletnich, prowadzonego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Pierwszą szkołę mediacji ukończyła w Krajowym Centrum Mediacji w grudniu 2010 roku a następnie, uzupełniające szkolenie z mediacji cywilnych, rówieśniczych i konstruowania ugód w Polskim Centrum Mediacji. Członek Polskiego Centrum Mediacji, oddział we Wrocławiu w latach 2012-2013.