O mediacji w biznesie

Co dalej po rozstrzygnięciu komisji anymobbingowej czyli jak pomóc osobie oskarżonej?

5
paź,2020

0

Większość (jeśli nie wszystkie) polityki i procedury firmowe skupiają się na sprawnym przebiegu procesu zgłaszania ewentualnych skarg dot mobbingu lub molestowania a następnie operacyjnym działaniu komisji antymobbingowej. Polityki precyzują skład komisji, termin rozpatrywania skarg, sposób odpowiedzi itp. To, co polityki…

Komisja antymobbingowa w zakładzie pracy czyli co zrobić gdy dojdzie do zgłoszenia mobbingu

5
lis,2017

0

W życiu niemal każdej większej organizacji przychodzi taki moment gdy któryś z pracowników zgłasza mniej lub bardziej formalną skargę, Najczęściej na piśmie. Skarga taka nie może zostać bez odpowiedzi – grozi to plotkami, nieporozumieniami i pogorszeniem wizerunku pracodawcy w oczach…

Konflikty w korporacjach – jak im zapobiegać?

24
wrz,2017

0

Wyróżnić można trzy obszary w których firma może podjąć proaktywne działania w kierunku zapobiegania powstaniu poważnych sporów pracowniczych. Jednym z nich jest szeroko pojęta edukacja managerów np. w postaci okresowych szkoleń, konferencji, wystąpień. Konflikty to temat niewygodny i mało przyjemny…

Jak zmotywować do mediacji w sprawie skierowanej z sądu?

31
maj,2016

0

Wyzwaniem przed jakim staje mediator w sprawie skierowanej z sadu jest z pewnością motywacja stron. Nawet jeśli strony wyrażą zgodę na mediacje, wcale nie musi to oznaczać ze jest w nich wola by rozmawiać i rozważyć ustępstwa . Strony mogą wyrażać…

Przecież mam rację, to po co mediacja?

11
kwi,2016

0

Jednym z największych „hamulców” jaki powstrzymuje strony przed przystąpieniem do mediacji, jest przekonanie że skoro negocjuję to znaczy że choć trochę jestem winny zaistniałej sytuacji. Strony jakoby za punkt honoru obierają udowodnienie swoich racji w sądzie. Trudno im uznać że…

Pozytywne zmiany w ustawie promediacyjnej

10
sty,2016

0

1 stycznia tego roku weszła w życie ustawa promediacyjna, zmieniająca niektóre zapisy dotychczas istniejącej ustawy. Jej celem jest upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych a tym samym odciążenie systemu sądownictwa. Do zmian, które moim zdaniem zasługują na uwagę…

Udział pełnomocników w mediacji – wsparcie czy przeszkoda

27
wrz,2015

0

Różne w środowisku mediacyjnym krążą mity i stereotypy. Że utrudniają, że zniechęcaja klientów do mediacji, że naklaniają klientów do walki  w sądzie ale ja w  swojej praktyce ma odmienne doświadczenia. Nie spotkałam dotąd pełnomocnika (radcy prawnego lub  adwokata) który nie…

Zaproszenie na szkolenie „Rozwiązywanie konfliktów w zespole”

29
mar,2015

0

Centrum Porozumień Biznesowych i Interpersonalnych zaprasza właścicieli mikro i małych firm, osób zarządzających zespołami, managerów zarządzający pracownikami i innymi managerami, na szkolenie „ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE” w dniu 15.05.2015 we Wrocławiu. Uczestnicy podczas szkolenia będą mieli okazję nauczyć się zasad…

Kiedy mediacja a kiedy terapia?

23
mar,2015

0

W mediacji cywilnej a dokładniej w sprawach rodzinnych  do mediacji dochodzi gdy strony potrzebują ustalić zasady opieki nad dziećmi, podzielić majątek, ustalić wysokość alimentów i inne podobne kwestie. Z mediacji warto skorzystać gdy strony podjęły decyzję o chęci uporządkowania powyższych…

Dlaczego mediacja nie zawsze kończy się porozumieniem?

4
mar,2015

0

Mimo najszczerszych chęci nie zawsze mediacja kończy się ugodą i pełnym porozumieniem. Mimo wielu starań ze strony mediatora, stosowania przeróżnych technik usprawniających komunikację, bywa iż strony przerywają mediację i odchodzą bez ugody z pozornym „niczym”. Przyczyny stojące za niepowodzeniem są…