Kiedy mediacja a kiedy terapia?

23
mar,2015

off

W mediacji cywilnej a dokładniej w sprawach rodzinnych  do mediacji dochodzi gdy strony potrzebują ustalić zasady opieki nad dziećmi, podzielić majątek, ustalić wysokość alimentów i inne podobne kwestie. Z mediacji warto skorzystać gdy strony podjęły decyzję o chęci uporządkowania powyższych…

Dlaczego mediacja nie zawsze kończy się porozumieniem?

4
mar,2015

off

Mimo najszczerszych chęci nie zawsze mediacja kończy się ugodą i pełnym porozumieniem. Mimo wielu starań ze strony mediatora, stosowania przeróżnych technik usprawniających komunikację, bywa iż strony przerywają mediację i odchodzą bez ugody z pozornym „niczym”. Przyczyny stojące za niepowodzeniem są…

Przykłady udanej mediacji

16
wrz,2014

off

Historia światowa  pełna jest przykładów udanej mediacji, która zażegnała zagrożenie strajku lub konfliktu zbrojnego lub zakończyła  istniejący od lat. Oto kilka wybranych przykładów z kraju i zagranicy. Styczeń 2006 Mediacje przewodniczącego łomżyńskiej „Solidarności” – Henryka Piekarskiego  pomiędzy Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego…

Polecana literatura o mediacji

15
wrz,2014

off

Dla osób które chciałyby dowiedzieć się więcej nt tajników mediacji polecam kilka wartościowych pozycji książkowych, łatwo dostępnych na rynku polskim Porozumienie bez przemocy, Marshall B. Rosenberg Porozumienie bez przemocy w mediacjach, Liv Larsson Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Christopher W….

Jak namówić osoby bliskie do mediacji?

15
wrz,2014

off

Konflikty maja to do siebie iż często wciągają w swój wir także osoby postronne, obserwatorów, członków rodziny (np. dzieci, dziadkowie). Trudno im patrzeć jak ich bliscy kłócą się, nie słuchają „dobrych rad” i „upierają przy swoim” nie przybliżając się nawet…

Mediacja dobra na (prawie) wszystko

15
wrz,2014

off

Mediować można praktycznie w każdym konflikcie – cywilny, ( spory wynikające z naruszenia lub niewykonania umowy, odpowiedzialność produktowa, naruszenie praw patentowych lub znaków towarowych, spory dotyczące prawa własności intelektualnej oraz z zakresu roszczeń odszkodowawczych) rodzinne (podział majątku, ustalenie zakresu opieki…

Jak bardzo mediacja jest bardziej opłacalna od sprawy sądowej?

15
wrz,2014

off

Mediacje prowadzi się na wniosek sądu (za zgodą stron) lub z inicjatywy samych stron (najczęściej w sytuacji gdy strony chcą uniknąć procesu sądowego) Ceny w tym dwóch przypadkach mogą się różnić. W pierwszym przypadku – gdy sprawę do mediacji kieruje…

Mediacja gospodarcza czy proces? Co się bardziej opłaca?

15
wrz,2014

off

Szukając odpowiedzi na postawione pytanie należy wziąć pod uwagę kilka aspektów: czas trwania, koszty finansowe i emocjonalne, poziom złożoności procedur, ilość zaangażowanych osób ale przede wszystkim prawdopodobieństwo sukcesu. Czas trwania: w przypadku procesu sądowego bardzo trudni określić ramy. To mogą…

O mediacji parę słów wstępnych

13
wrz,2014

off

Witam na moim blogu poświęconym mediacji. Od kilku dobrych lat jest moja pasja i zawód, dlatego dzielę się z Tobą czytelniku wszystkim tym co sama wiem o tym procesie. Wszystko po to, by osoby które zastanawiają się nad podjęciem mediacji…