Kiedy mediacja a kiedy terapia?

23
mar,2015

0

W mediacji cywilnej a dokładniej w sprawach rodzinnych  do mediacji dochodzi gdy strony potrzebują ustalić zasady opieki nad dziećmi, podzielić majątek, ustalić wysokość alimentów i inne podobne kwestie. Z mediacji warto skorzystać gdy strony podjęły decyzję o chęci uporządkowania powyższych…

Dlaczego mediacja nie zawsze kończy się porozumieniem?

4
mar,2015

0

Mimo najszczerszych chęci nie zawsze mediacja kończy się ugodą i pełnym porozumieniem. Mimo wielu starań ze strony mediatora, stosowania przeróżnych technik usprawniających komunikację, bywa iż strony przerywają mediację i odchodzą bez ugody z pozornym „niczym”. Przyczyny stojące za niepowodzeniem są…

Przykłady udanej mediacji

16
wrz,2014

0

Historia światowa  pełna jest przykładów udanej mediacji, która zażegnała zagrożenie strajku lub konfliktu zbrojnego lub zakończyła  istniejący od lat. Oto kilka wybranych przykładów z kraju i zagranicy. Styczeń 2006 Mediacje przewodniczącego łomżyńskiej „Solidarności” – Henryka Piekarskiego  pomiędzy Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego…

Polecana literatura o mediacji

15
wrz,2014

0

Dla osób które chciałyby dowiedzieć się więcej nt tajników mediacji polecam kilka wartościowych pozycji książkowych, łatwo dostępnych na rynku polskim Porozumienie bez przemocy, Marshall B. Rosenberg Porozumienie bez przemocy w mediacjach, Liv Larsson Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Christopher W….

Jak namówić osoby bliskie do mediacji?

15
wrz,2014

0

Konflikty maja to do siebie iż często wciągają w swój wir także osoby postronne, obserwatorów, członków rodziny (np. dzieci, dziadkowie). Trudno im patrzeć jak ich bliscy kłócą się, nie słuchają „dobrych rad” i „upierają przy swoim” nie przybliżając się nawet…

Mediacja dobra na (prawie) wszystko

15
wrz,2014

0

Mediować można praktycznie w każdym konflikcie – cywilny, ( spory wynikające z naruszenia lub niewykonania umowy, odpowiedzialność produktowa, naruszenie praw patentowych lub znaków towarowych, spory dotyczące prawa własności intelektualnej oraz z zakresu roszczeń odszkodowawczych) rodzinne (podział majątku, ustalenie zakresu opieki…

Jak bardzo mediacja jest bardziej opłacalna od sprawy sądowej?

15
wrz,2014

0

Mediacje prowadzi się na wniosek sądu (za zgodą stron) lub z inicjatywy samych stron (najczęściej w sytuacji gdy strony chcą uniknąć procesu sądowego) Ceny w tym dwóch przypadkach mogą się różnić. W pierwszym przypadku – gdy sprawę do mediacji kieruje…

Mediacja gospodarcza czy proces? Co się bardziej opłaca?

15
wrz,2014

0

Szukając odpowiedzi na postawione pytanie należy wziąć pod uwagę kilka aspektów: czas trwania, koszty finansowe i emocjonalne, poziom złożoności procedur, ilość zaangażowanych osób ale przede wszystkim prawdopodobieństwo sukcesu. Czas trwania: w przypadku procesu sądowego bardzo trudni określić ramy. To mogą…

O mediacji parę słów wstępnych

13
wrz,2014

0

Witam na moim blogu poświęconym mediacji. Od kilku dobrych lat jest moja pasja i zawód, dlatego dzielę się z Tobą czytelniku wszystkim tym co sama wiem o tym procesie. Wszystko po to, by osoby które zastanawiają się nad podjęciem mediacji…