Mediacja dobra na (prawie) wszystko

15
wrz,2014

off

Mediować można praktycznie w każdym konflikcie – cywilny, ( spory wynikające z naruszenia lub niewykonania umowy, odpowiedzialność produktowa, naruszenie praw patentowych lub znaków towarowych, spory dotyczące prawa własności intelektualnej oraz z zakresu roszczeń odszkodowawczych) rodzinne (podział majątku, ustalenie zakresu opieki…