Jak wygląda spotkanie mediacyjne?

15
wrz,2014

off

Zazwyczaj z mediatorem kontaktuje się jedna ze stron. Jeśli kontakt ten był wcześniej uzgodniony z drugą stroną, wówczas mediator prosi o wypełnienie wniosku o mediację i przesłanie do mediatora i do drugiej strony, tak by wszyscy uczestnicy mieli te samą…