Co dalej po rozstrzygnięciu komisji anymobbingowej czyli jak pomóc osobie oskarżonej?

5
paź,2020

off

Większość (jeśli nie wszystkie) polityki i procedury firmowe skupiają się na sprawnym przebiegu procesu zgłaszania ewentualnych skarg dot mobbingu lub molestowania a następnie operacyjnym działaniu komisji antymobbingowej. Polityki precyzują skład komisji, termin rozpatrywania skarg, sposób odpowiedzi itp. To, co polityki…