Dlaczego polityki antymobbingowe nie działają?

4
gru,2021

off

Organizacje są nieprzygotowane i nie radzą siebie z tym, co w konflikcie najważniejsze i jednocześnie najtrudniejsze – ludzkie emocje. Z braku kompetencji zarządzający chowają się za procedurami. „Zgodnie z naszą procedurą…”, „polityka tego nie przewiduje…”, „Musze trzymać się wytycznych…” „Doceniam…