Komisje pojednawcze i wewnętrzne rozwiązywanie sporów pracowniczych

16
paź,2014

off

Kodeks pracy (art 245) umożliwia pracodawcy (ale nie nakazuje) powoływanie komisji pojednawczych w celu polubownego rozpatrywania sporów pracowniczych. Komisje są jednak powoływane dość rzadko. Kłopot może stanowić powoływanie członków a w szczególności ich neutralność i bezstronność (np. Przedstawiciele a nawet…

Mediacja w sporach zbiorowych

16
paź,2014

off

Rozwiązywanie sporów zbiorowych jest w Polsce silnie uregulowane ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. nr 55, poz. 236, z póź. zm.)  O ile mediacja wsporach indywidualnych jest dobrowolna, tak w udział mediatora w…

Mediacja w sporach pracowniczych

29
wrz,2014

off

Na drogę sądową występują przeważnie byli pracownicy, czyli osoby, które z powodu negatywnych praktyk były zmuszone odejść z pracy bądź zostały zwolnione przez pracodawcę. Te negatywne praktyki to najczęściej upokarzanie, tworzenie wrogiej atmosfery, bezzasadna krytyka i podważanie kompetencji, dyskryminacja, zastraszanie…

Przykłady udanej mediacji

16
wrz,2014

off

Historia światowa  pełna jest przykładów udanej mediacji, która zażegnała zagrożenie strajku lub konfliktu zbrojnego lub zakończyła  istniejący od lat. Oto kilka wybranych przykładów z kraju i zagranicy. Styczeń 2006 Mediacje przewodniczącego łomżyńskiej „Solidarności” – Henryka Piekarskiego  pomiędzy Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego…

Jak namówić osoby bliskie do mediacji?

15
wrz,2014

off

Konflikty maja to do siebie iż często wciągają w swój wir także osoby postronne, obserwatorów, członków rodziny (np. dzieci, dziadkowie). Trudno im patrzeć jak ich bliscy kłócą się, nie słuchają „dobrych rad” i „upierają przy swoim” nie przybliżając się nawet…