Komisje pojednawcze i wewnętrzne rozwiązywanie sporów pracowniczych

16
paź,2014

0

Kodeks pracy (art 245) umożliwia pracodawcy (ale nie nakazuje) powoływanie komisji pojednawczych w celu polubownego rozpatrywania sporów pracowniczych. Komisje są jednak powoływane dość rzadko. Kłopot może stanowić powoływanie członków a w szczególności ich neutralność i bezstronność (np. Przedstawiciele a nawet…

Mediacja w sporach zbiorowych

16
paź,2014

0

Rozwiązywanie sporów zbiorowych jest w Polsce silnie uregulowane ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. nr 55, poz. 236, z póź. zm.)  O ile mediacja wsporach indywidualnych jest dobrowolna, tak w udział mediatora w…

Mediacja w sporach pracowniczych

29
wrz,2014

0

Na drogę sądową występują przeważnie byli pracownicy, czyli osoby, które z powodu negatywnych praktyk były zmuszone odejść z pracy bądź zostały zwolnione przez pracodawcę. Te negatywne praktyki to najczęściej upokarzanie, tworzenie wrogiej atmosfery, bezzasadna krytyka i podważanie kompetencji, dyskryminacja, zastraszanie…

Przykłady udanej mediacji

16
wrz,2014

0

Historia światowa  pełna jest przykładów udanej mediacji, która zażegnała zagrożenie strajku lub konfliktu zbrojnego lub zakończyła  istniejący od lat. Oto kilka wybranych przykładów z kraju i zagranicy. Styczeń 2006 Mediacje przewodniczącego łomżyńskiej „Solidarności” – Henryka Piekarskiego  pomiędzy Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego…

Jak namówić osoby bliskie do mediacji?

15
wrz,2014

0

Konflikty maja to do siebie iż często wciągają w swój wir także osoby postronne, obserwatorów, członków rodziny (np. dzieci, dziadkowie). Trudno im patrzeć jak ich bliscy kłócą się, nie słuchają „dobrych rad” i „upierają przy swoim” nie przybliżając się nawet…