Jak bardzo mediacja jest bardziej opłacalna od sprawy sądowej?

15
wrz,2014

off

Mediacje prowadzi się na wniosek sądu (za zgodą stron) lub z inicjatywy samych stron (najczęściej w sytuacji gdy strony chcą uniknąć procesu sądowego) Ceny w tym dwóch przypadkach mogą się różnić. W pierwszym przypadku – gdy sprawę do mediacji kieruje…

Mediacja gospodarcza czy proces? Co się bardziej opłaca?

15
wrz,2014

off

Szukając odpowiedzi na postawione pytanie należy wziąć pod uwagę kilka aspektów: czas trwania, koszty finansowe i emocjonalne, poziom złożoności procedur, ilość zaangażowanych osób ale przede wszystkim prawdopodobieństwo sukcesu. Czas trwania: w przypadku procesu sądowego bardzo trudni określić ramy. To mogą…