Mediacja dobra na (prawie) wszystko

Home  >>  mediacja  >>  Mediacja dobra na (prawie) wszystko

Mediacja dobra na (prawie) wszystko

15
wrz,2014

off

Mediować można praktycznie w każdym konflikcie – cywilny, ( spory wynikające z naruszenia lub niewykonania umowy, odpowiedzialność produktowa, naruszenie praw patentowych lub znaków towarowych, spory dotyczące prawa własności intelektualnej oraz z zakresu roszczeń odszkodowawczych) rodzinne (podział majątku, ustalenie zakresu opieki nad dzieckiem, wysokości alimentów itd.), sąsiedzkie i rówieśnicze jednak zdarzają się też sytuacje gdy mediator odmówi pomocy i zasugeruje inne rozwiązania.

Są to:

– sytuacje wymagające interwencji służb specjalistycznych (np. policji, sądu) – gdy nastąpiło złamanie prawa lub występuje zagrożenie dla innych osób (np. w sytuacji przemocy w rodzinie. Mediacja w sprawach karnych jest jednakże możliwa, a nawet zalecana jako element tzw sprawiedliwości naprawczej, sprawca poddający się mediacji i wychodzący z inicjatywą zadośćuczynienia nie unika kary lecz prawdopodobnym jest iż będzie ona niższa lub łagodniejsza.

– w przypadku gdy strona konfliktu jest chora (gdy choroba uniemożliwia podejmowanie świadomych decyzji), uzależniona lub zaburzona psychicznie (np. w stanie depresji) – w takiej sytuacji bardziej adekwatne wydaje się podjęcie leczenia lub terapii.

Comments are closed.