O mediacji w biznesie

Jeden przeciw wszystkim, wszyscy przeciw …

3
lut,2015

off

Spory pracownicze mogą przybrać różną formę, jedna z nich może być pomiędzy grupą a pojedynczym pracownikiem np. menadżerem. Jak w tej sytuacji najlepiej podejść do sprawy?Między kim a kim jest spór? Każdego przecież „boli” coś innego. Mediować z cała grupą…

Zaproszenie na szkolenie dot rozwiązywania sporów w środowisku pracy

14
gru,2014

off

Kancelaria Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. oraz Centrum Porozumień Biznesowych zapraszają na warsztat dot metod rozwiązywania sporów w środowisku pracy. Warsztat dedykowany jest pracodawcom, w tym kadrze zarządzającej, managerom działów zasobów ludzkich i osobom odpowiedzialnym za sprawy…

Od połowy 2015 r mediacja szerzej dostępna w sporach konsumenckich

27
lis,2014

off

Już wkrótce wszyscy kupujący on-line i w sklepach tradycyjnych będą mieli większe możliwości dochodzenia swoich praw poza sądem. Nowe przepisy mają stworzyć w Polsce system sądownictwa polubownego w sporach pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Projekt ustawy, której założenia przygotowuje UOKiK we współpracy…

„Rozwiązywanie konfliktów w biznesie” – bezpłatny warsztat dla przedsiębiorców

25
lis,2014

off

Obawiasz się niezapłaconych faktur, trudności z podwykonawcą, niesolidnego partnera lub klienta? „Odpuściłeś” dochodzenie swoich roszczeń bo musiałbyś pójść do sądu? A może masz za sobą trudne spory z innymi przedsiębiorcami, które były zagrożeniem dla płynności twojego biznesu? Jeśli tak, mamy…

E-mediacja w handlu elektronicznym i sporach konsumenckich

9
lis,2014

off

Internet jako zaawansowana technologia, umożliwia szybką komunikację, zarówno na arenie międzynarodowej i na szczeblu lokalnym, i zmienia zachowania, które umożliwiają  przetwarzanie informacji. Cyberprzestrzeń, w konsekwencji stała się nową sferą handlu na rynku wielu obszarach z wykorzystaniem skrótów, takich jak: C2C,…

E-mediacja – wstęp

9
lis,2014

off

Załóżmy, że chcesz wynająć mediatora aby pomógł Ci rozwiązać konflikt z inną osobą lub firmą, ale z różnych powodów, chcesz uniknąć spotkania twarzą w twarz. Być może, druga strona znajduje się daleko, poza granicami kraju, może twój spór powstał w…

Jak wybrać mediatora

6
lis,2014

off

Sprawa z wyborem mediatora wygląda podobnie jak w przypadku wyboru adwokata czy radcy prawnego. Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnej osoby, którą poprosimy o pomoc, warto poszukać informacji i upewnić się co do swojego wyboru. Najszerszym źródłem informacji jest internet…

Komisje pojednawcze i wewnętrzne rozwiązywanie sporów pracowniczych

16
paź,2014

off

Kodeks pracy (art 245) umożliwia pracodawcy (ale nie nakazuje) powoływanie komisji pojednawczych w celu polubownego rozpatrywania sporów pracowniczych. Komisje są jednak powoływane dość rzadko. Kłopot może stanowić powoływanie członków a w szczególności ich neutralność i bezstronność (np. Przedstawiciele a nawet…

Mediacja w sporach zbiorowych

16
paź,2014

off

Rozwiązywanie sporów zbiorowych jest w Polsce silnie uregulowane ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. nr 55, poz. 236, z póź. zm.)  O ile mediacja wsporach indywidualnych jest dobrowolna, tak w udział mediatora w…

Mediacja w sporach pracowniczych

29
wrz,2014

off

Na drogę sądową występują przeważnie byli pracownicy, czyli osoby, które z powodu negatywnych praktyk były zmuszone odejść z pracy bądź zostały zwolnione przez pracodawcę. Te negatywne praktyki to najczęściej upokarzanie, tworzenie wrogiej atmosfery, bezzasadna krytyka i podważanie kompetencji, dyskryminacja, zastraszanie…