E-mediacja – wstęp

Home  >>  mediacja  >>  E-mediacja – wstęp

E-mediacja – wstęp

9
lis,2014

off

Załóżmy, że chcesz wynająć mediatora aby pomógł Ci rozwiązać konflikt z inną osobą lub firmą, ale z różnych powodów, chcesz uniknąć spotkania twarzą w twarz.
Być może, druga strona znajduje się daleko, poza granicami kraju, może twój spór powstał w ramach transakcji on-line, a ty nigdy nawet nie spotkałeś się z drugą stroną. A może ktoś z was czuje się zagrożony lub zastraszony przez drugą stronę i spotkanie osobiste byłoby zbyt trudne emocjonalnie.
W wielu krajach wysokorozwiniętych (np. USA, Wielka Brytania, Australia) początki e-mediacji sięgają końca lat ’90. Firmy zachodnie od lat korzystają  z wyszkolonych mediatorów, którzy rozwiązują spory on-line, przede wszystkim za pośrednictwem poczty e-mail. E-mediacja jest obecnie oferowane na całym świecie, zarówno przez dostawców usług i coraz bardziej przez poszczególnych mediatorów, pisze Noam Ebner w  „Online Dispute Resolution: Theory and Practice” (Eleven International Publishing, 2012). Choć firmy zachodnie często korzystają z e-mediacji w celu rozwiązania konfliktów na odległość (np. eBay rozwiązuje w ten sposób spory z klientami), zakres sporów za pośrednictwem internetu może być poszerzony o sprawy pracownicze i konflikty rodzinne z udziałem ludzi, którzy mieszkają w tej samej okolicy.
Mediatorzy używają różnych narzędzia e-mediacji ale proces prowadzony jest zazwyczaj za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu. Wideokonferencje i czaty są rzadziej używane. Strony wymieniają dokumenty za pośrednictwem poczty e-mail a mediator monitoruje proces.
E-mediacje oferuje wygodę, ponieważ strony biorą udział gdy mają czas. Wolniejsze tempo mediacji poprzez  e-mail (w porównaniu do rozmów bezpośrednich ) pozwala mediatorom starannie przygotować swoje odpowiedzi i strategię, bez  konieczności szybkiego reagowania. Ponadto mediacja poprzez e-mail może wyrównać szanse między rozmówcami, z których jeden może mieć  tendencję do dominacji.
Bez wątpienia, tak wyglądająca e-mediacja pomija całą gamę komunikatów niewerbalnych. E-mediacja może utrudniać odbudowanie relacji ze względu na brak bezpośredniego kontaktu. Jedne nieporozumienia może prostować, podczas gdy inne może generować.
E-mediacja prowadzona tylko za pośrednictwem e-maila, może też przyczynić się do eskalacji konfliktu poprzez wymianę miedzy stronami wrogich lub oskarżycielskich wiadomości a w konsekwencji doprowadzić do  rezygnacji z mediacji. Ponadto, biorąc pod uwagę, że strony często wybierają lokalnych mediatorów, uczestnicy mogą być mniej ufni wobec  mediatora „wirtualnego”.
W tym świetle zasadnym jest e-mediacja polegająca na zastąpieniu  wiadomości-e-mail rozmowami telefonicznymi lub wideokonferencjami z większym naciskiem na e-rozmowy indywidualne mediatora ze stronami. Dzięki takiemu podejściu strony unikną niechcianej konfrontacji z drugą stroną ale w rzeczowej i wspierającej rozmowie z mediatorem, określą swoje potrzeby i oczekiwania i wygenerują propozycje ugodowe. Zamiana procesu z jedno- na dwustronny z pewnością przyspieszy postępowanie i szybciej doprowadzi do ugody

Oryginalny tekst w języku angielskim

Comments are closed.