E-mediacja w handlu elektronicznym i sporach konsumenckich

Home  >>  mediacja  >>  E-mediacja w handlu elektronicznym i sporach konsumenckich

E-mediacja w handlu elektronicznym i sporach konsumenckich

9
lis,2014

off

Internet jako zaawansowana technologia, umożliwia szybką komunikację, zarówno na arenie międzynarodowej i na szczeblu lokalnym, i zmienia zachowania, które umożliwiają  przetwarzanie informacji. Cyberprzestrzeń, w konsekwencji stała się nową sferą handlu na rynku wielu obszarach z wykorzystaniem skrótów, takich jak: C2C, B2C, B2B, C2B lub M2B.
Internet usuwa tradycyjne bariery między „oferentami” (producentami, sprzedawcami itp) i „kupującymi” (klientami, użytkownikami, konsumentami.). Czas, dystans geograficzny i język nie są już przeszkodą w handlu, a w konsekwencji ilość sporów transgranicznych również wzrosła.
W tym środowisku, tradycyjne sądy utraciły skuteczności w obsłudze potrzeb stron, ponieważ koszty są nieproporcjonalne a postępowanie długie i uciążliwe. E-mediacja (Online Dispute Resolution -ODR) – pojawiła się więc jako naturalna odpowiedź na wypełnienie istniejącej luki.
Mediacja on-line w kontekście konsumentów polega na  korzystaniu z nowoczesnych narzędzi technologicznych używanych  przez przedsiębiorstwa i konsumentów (B2C), aby rozwiązać konflikty, które wynikają z transakcji gospodarczych pomiędzy stronami, w szczególności w obszarze handlu elektronicznego.
E-mediacja w obszarze B2C różni się od relacji na polu handlowych B2B, w  w sferze publicznej G2C czy od  sporów dotyczących własności intelektualnej.
W sporze B2C, poszkodowany konsument często zwykle zapłaci z góry za  towary i usługi. W związku z tym, konsument jest słabszą stroną w sporze, w porównaniu z firmą która otrzymała płatności i ma doświadczenie z podobnymi sporami. Konsumenci często bardziej angażują się w spór, traktując je bardziej  osobiście, podczas gdy biznes jest głównie zainteresowany rozstrzygnięciem sporu, tak szybko i tanio, jak to możliwe.
Bardzo często już dziś  przedsiębiorstwa chętnie szukają polubownych możliwości rozstrzyganiu sporu, w celu utrzymania dobrego wizerunku na rynku. eBay jest przykładem organizacji, dla której jest to istotne, gdyż kupujący pozostawiają informacje zwrotne po transakcji. E-mediacja w tym kontekście istotnie przyczynia się do zwiększenia zaufania konsumentów do tych sprzedawców internetowych, którzy świadczą usługi e-mediacji. Wiarygodni sprzedawcy mają szansę na  powiększenie handlu a konsumenci będą mocniej chronieni przed potencjalnymi nadużyciami ze strony dominujących stron w transakcji. Usługi e-mediacji mogą być gwarantem przestrzegania prawa konsumentów przez dostawcę internetowego, a więc zwiększyć zaufanie konsumentów do transakcji online. W rezultacie, e-mediacja zwiększa zdolność biznesową w zakresie sprzedaży, przy jednoczesnej ochronie praw konsumenta do bezpiecznego uczestnictwa w transakcji on-line.

Comments are closed.