Instytucje wspierające konsumentów

Home  >>  mediacja  >>  Instytucje wspierające konsumentów

Instytucje wspierające konsumentów

23
wrz,2014

off

Każdy z nas jest konsumentem jakichś usług lub dóbr. Zdarza się iż te usługi lub dobra nie działają zgodnie z naszymi oczekiwaniami. W takich sytuacjach o naszych uprawnieniach może nas poinformować szereg instytucji. Zanim zwrócisz się do sprzedawcy, dewelopera lub usługodawcy, sprawdź swoje uprawnienia w twojej sytuacji:

1. Miejski Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu

Porady prawne są udzielane są w formie telefonicznej oraz bezpośredniej (wizyta nie wymaga wcześniejszego umawiania się, natomiast trzeba zabrać ze sobą wszystkie dokumenty związane ze zgłaszanym problemem).  Warunkiem skorzystania z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu jest stałe zameldowanie/zamieszkanie

2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów  na rzecz mieszkańców powiatu wrocławskiego:  Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Siechnice oraz Żórawina.

3. Klub Federacji Konsumentów

Organizacja Pożytku Publicznego świadcząca bezpłatne poradnictwo i pomoc prawną poprzez oddziały terenowe

4. Infolinia Konsumencka

Infolinia prowadzona przez Federację Konsumentów
telefon: 800 007 707 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00)
e-mail: info@federacja-konsumentow.org.pl

5. Centrum E-Porad konsumenckich

prowadzone przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

więcej informacji o lokalnych instytucjach znajdziesz tutaj.

Instytucje wspierające konsumentów w  sporach transgranicznych

6. Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce

Należy do ECC-Net, sieci centrów, które informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej, bezpłatnie udzielają porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na przedsiębiorców związane z zakupami w innych krajach UE, Norwegii i Islandii oraz podróżami po Europie.

7. Econsumer.gov 

Econsumer.gov to portal, poprzez który konsumenci mogą zgłosić skargę związaną z transakcją internetową lub pokrewną z zagranicznym przedsiębiorcą. Na portalu konsumenci znajdą informacje o pozasądowych możliwościach rozstrzygnięcia sporu z zagranicznym przedsiębiorcą.

8. Bankowy Arbitraż Konsumencki

Działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta pozasądowe postępowanie rozjemcze). Bankowy Arbitraż Konsumencki jest członkiem sieci FIN-NET, czyli założonej przez Komisję Europejską transgranicznej sieć rozpatrywania skarg pozasądowych dotyczących usług finansowych,

Comments are closed.